Uitgelicht

Hoe gebruik ik luckperms?

Hoe gebruik ik luckperms? Dat is de vraag die ik heel vaak krijg als ik mensen Luckperms aanraad over PermissionsEX. In deze tutorial ga ik jullie laten zien hoe je Luckperms gebruikt.

luckperms logo

De vraag die ik nog vaak krijg is waarom je luckperms moet gebruiken in plaats van de populairdere PermissionsEX of groupmanager. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden dus hier komt de vergelijking:

Om te beginnen kan je luckperms downloaden van de spigot pagina op https://www.spigotmc.org/resources/luckperms-an-advanced-permissions-plugin.28140/ en uploaden via bestandsbeheer of installeren via je Ferox Hosting plugin manager. Restart daarna je server en je kan beginnen.

Luckperms is heel makkelijk te bedienen via de web editor die je kan krijgen via /lp editor. Maar als je toch meer van commandos houd kan dat zeker ook. Hier zijn een paar van de simpele commandos (let op, je hebt tab completion):

/lp user Wqrld permission set minecraft.command.gamerule Geeft de speler Wqrld de permission minecraft.command.gamerule

/lp creategroup admin maakt een group “admin” aan

/lp user Wqrld group switchprimarygroup admin voegt de speler Wqrld toe aan de groep “admin”

/lp group admin permission set essentials.* geeft de groep admin alle essentials permissions.

Met deze 4 commandos kom je al een heel eind met je server. Probeer eens een paar commandos uit te tabben om nog meer andere trucjes te vinden of bekijk de luckperms wiki voor alternatieven als je van andere plugins komt: https://github.com/lucko/LuckPerms/wiki/GM-&-PEX-Command-Equivalents

Je kan de Luckperms config vinden in je plugins folder. Deze kan je berijken via je File Manager of via SFTP

Dit was de tutorial. Als er vragen zijn plaats ze hieronder in de reacties of join onze discord op https://discord.gg/q5VWe58

Hoe gebruik ik luckperms? zo dus!

Vergeet ook niet onze producten te bekijken op https://feroxhosting.nl

Waar vind ik een mooie minecraft skin? 2020

Waar vind ik een mooie minecraft skin? In deze blog post ga ik je een paar paginas laten zien waar je skins kan vinden.

#1

https://www.minecraftskins.com/

skindex lijst
Skindex

Op skindex kan je populaire skins zien of zoeken. Ook is er een simpele editor waarmee je kleine aanpassingen kan doen aan je skin en je kan hem na het editen direct uploaden naar minecraft.net

Skin gebruiken op Pocket edition (bedrock)

Nadat je een skin hebt gevonden. Klik op download en er zal een nieuwe tab openen in je browser. Houd je vinger op het plaatje gedrukt tot er een “foto opslaan” knopje tevoorschijn komt. Ga dan naar PE en importeer daarvandaan je skin.

Mijn 2e favoriete site voor skins is Novaskin. Daar kan je zelf makkelijk skins maken of downloaden. Zoek maar eens op “Wqrld”.

Ook hieruit kan je je skin opslaan voor pocket edition, een foto nemen of hem direct gebruiken in minecraft. Het leuke aan novaskin is dat het meer tools heeft voor geleidelijke shading maar het geeft ook de mogelijkheid om je skin te exporteren naar papercraft waarmee je zelf je skin kan bouwen in de echte wereld met papier.

novaskin skin editor

Ook heeft novaskin een leuke feature om wallpapers te maken met je zelfgemaakte skin, ga daarvoor naar https://minecraft.novaskin.me/wallpapers

novaskin wallpaper

Dat was het. Met deze twee sites kan je makkelijk een skin vinden, aanpassen en zelfts wallpapers maken die je op je bureaublad kan zetten of uitprinten.
Check ook vooral even onze minecraft hosting

NGINX .php uitgang verstoppen

Ik heb hier toch veel te veel tijd aan besteed en omdat ik niks op het internet kon vinden plaats ik hem nu hier voor de toekomstige zoekers. Dit laat ook gelijk zien hoe je acme.sh certificaten gebruikt met NGINX:


server {

 listen 443 ssl http2;
 server_name feroxhosting.nl;

 root /var/www/feroxhost;
 index index.php index.html;

 sendfile on;
 # SSL Configuration
 ssl_certificate /root/.acme.sh/*.feroxhosting.nl/fullchain.cer;
 ssl_certificate_key /root/.acme.sh/*.feroxhosting.nl/*.feroxhosting.nl.key;
 ssl_session_cache shared:SSL:10m;
 ssl_protocols TLSv1.2;
 ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256';
 ssl_prefer_server_ciphers on;


 error_page 404 /404.html;

 location / {

  try_files $uri $uri/ @extensionless-php;

 }
 location /blog {

  try_files $uri $uri/ /blog/index.php?$args;
  index index.php;
 }


 location ~ \.php$ {

  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  include fastcgi_params;
  fastcgi_param PHP_VALUE "upload_max_filesize = 100M \n post_max_size=100M";
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param HTTP_PROXY "";
  fastcgi_intercept_errors off;
  fastcgi_buffer_size 16k;
  fastcgi_buffers 4 16k;
  fastcgi_connect_timeout 300;
  fastcgi_send_timeout 300;
  fastcgi_read_timeout 300;
  #fastcgi_cache MYAPP;
  #fastcgi_cache_valid 200 60m;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
 }

location @extensionless-php {
  rewrite ^(.*)$ $1.php last;
} location ~ /\.ht {

  deny all;
 }
}

Dit systeem ziet er heel simpel uit maar het geheim zit hem erin dat je geen regex location blokken gebruikt (die met te hoge prioriteit worden gevolgt) wat vaak tot verwarrende situaties kan leiden. Dit is ook beter dan het gebruiken van if. Met de eigen woorden van NGINX: If is evil

Bron voor extensionless-php: serverfault

Een server icon toevoegen aan uw minecraft server

Hallo, in deze tutorial ga ik jullie laten zien hoe je een server icon toevoegt aan je server. Als voorbeeld gebruiken we deze foto:

Ferox raket logo
ons mooie logotje

Allereerst ga je naar https://resizeimage.net/ en upload je daar de foto die je als icon wil. Dan ga je naar 4. Resize en zet je hem naar 64×64 pixels.

Verander hem naar PNG en klik op resize image en daarna download. Het enige wat je daarna nog hoeft te doen is de foto naar je filemanager of filezilla te slepen en te renamen naar server-icon.png en je server te restarten. Als je iets niet kan vinden kan je altijd naar de bovenstaande video gaan en hem helemaal bekijken.

Als het goed is heb je nu een mooi plaatje naast je server staan.

De MOTD van je server kan je aanpassen in de server.properties.
Kleuren-codes kan je vinden op de volgende pagina: http://minecraft.tools/en/color-code.php
onder motd= kan je je motd toevoegen met de kleuren codes in het formaat van \u00A7c
een voorbeeld:
motd=\u00A7cdit is een hele mooie rode tekst

Als je motd ideeen wil kan je die hier vinden: https://hypixel.net/threads/general-motd-designs.314744/
Hierin moet je “&” replacen met \u00A7
De & color codes die je waarschijnlijk wel van essentials kent zijn daar een alias van.

Dan weet je nu hoe je je server icon instelt op minecraft. Deze methode werkt op alle huidige versies [vanaf 2019] en zal waarschijnlijk ook nog in de toekomst werken.

Hoe gebruik ik SFTP met Filezilla?

Hallo, in deze tutorial gaan we laten zien hoe je met je Ferox Hosting server connect via SFTP met filezilla.

Vanuit uw console op https://panel.ferox.host: Ga naar configuratie en dan SFTP settings.

SFTP settings pterodactyl
Ga eerst naar SFTP settings

Hier staan de logins voor je SFTP toegang. Als je nog geen Filezilla hebt, kan je die hier downloaden:
https://filezilla-project.org/download.php?type=client

Filezilla download link

Als je deze opent krijg je gelijk de interface met opties die al redelijk voor zichzelf spreken:

Host: sftp://panel.ferox.host
Port: 2022
Gebruikersnaam: pak deze uit je paneel
Wachtwoord: pak deze ook uit je paneel

Klik op “Snelverbinden” en je bent binnen! Van hieruit kan je grotere bestanden uploaden en je bestanden aanpassen via programma’s op je eigen PC zoals notepad++, vscode of iets dergelijks.

Filezilla interface

In de linker tab zie je je eigen PC, rechts zie je de bestanden van je server. Om bestanden te editen gebruik je rechtermuisknop > bewerken. Je moet wel je bestand expliciet opslaan in filezilla zodat die goed geupload wordt. Je kan ook mapjes direct van je bureaublad naar

Ik hoop dat deze tutorial nuttig is geweest. Door middel van SFTP met filezilla kan je heel makkelijk bestanden van je minecraft server of discord bot aanpassen op je Ferox Hosting server.

Installing windows server 2019

Hi, this tutorial will show you how to install windows server 2019 on your Ferox Hosting vps.

when creating the vps, choose windows-2016.gz as a template. Creation will fail on setting the root pass but you need to wait until that error happens and then you can go back to the server list and follow the next steps:

first, please open VPS configuration and select windows server 2019 as primary iso and virtio as secondary iso.

then, open up VNC and start the server.

winsetup

First, choose windows server 2019 standard evaluation (desktop experience). Then select custom and install three drivers:

 • netkvm
 • balloon
 • viostor

These can be found on the virtio-win cd, to install them click (driver)/2k16/amd64 and click ok, then next to install them until you have all 3. your drive should then show up on the next page. Click new and use the prefilled size for your partition, then next.

Once it’s done installing you need to remove both iso’s and it should reboot into the registration screen.

If it still kicks you back into the installer you did not remove the iso’s correctly, try changing the boot order instead.

You can disable ie smart(dumb) protection and enable rdp in the server manager under local server.

Monitoring your server with netdata

People including me love netdata

In this tutorial I am going to show you how to install netdata on your linux server.

Installing netdata is quite easy. To get started login into SSH and run the following command:

bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh)

you might have to press enter or “y” a couple times but when you are done it should show:

 --- We are done! ---

 ^
 |.-.  .-.  .-.  .-.  .-.  . netdata             .-.  .-
 |  '-'  '-'  '-'  '-'  '-'  is installed and running now! -'  '-'
 +----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--->

it might also ask you to enable KSM (memory improvements). To do that run

  echo 1 >/sys/kernel/mm/ksm/run
  echo 1000 >/sys/kernel/mm/ksm/sleep_millisecs

And then visit your monitoring panel at http://yourserverip:19999.

That was it! Easy huh? In a coming tutorial I will show you how to have netdata notify you about issues on discord or slack.

Adding a new disk to LVM

Hi, in this tutorial i will be showing you how to add a new disk to your (solusvm) LVM pool.
First, run

lsblk

This will show the disks that Linux has found. If this does not contain your newly added disk make sure that it is connected correctly and added to the RAID configuration. For this tutorial, we will be using /dev/sdb1 as an example but this will differ per system, make sure that this is the new disk. We recommend using SSD or SAS drive if you are going to run a lot of VMs.

To turn the disk into a format that LVM can understand run

pvcreate /dev/sdb1

This might prompt if you want to remove the ext4 signature. If it does click “yes”. To add this disk to your LVM run:

vgextend openvz /dev/sdb1
lvextend /dev/openvz/vz /dev/sdb1

This will first add your disk to the new volume group and then to the actual logical volume. The space is already added but to make sure that it shows up correctly in your filesystem:

resize2fs /dev/openvz/vz

And voilá, your new disk is now added to your LVM pool and ready to be used.

If you have a dedicated server or colocation with Ferox Hosting you can also always ask our support and they will do this setup for you.