Onzichtbare Armorstands verwijderen

Hoe verwijder je onzichtbare Armorstands?

Onzichtbare armorstands kunnen bijvoorbeeld komen van een oude verwijderde crate of hologram plugin. Of van bijvoorbeeld een map download. Armorstands verwijderen is niet zo moeilijk:

Online zal je veel het volgende voorbeeld vinden:

/kill @e[type=Armor_Stand,c=1]


Deze werkt helaas alleen op Vanilla Minecraft omdat Essentials het /kill commando overschrijft. Het goede commando dat altijd werkt is:

/minecraft:kill @e[type=Armor_Stand,c=1]

of voor versies onder 1.12.2:

/minecraft:kill @e[type=ArmorStand,c=1]

Dit verwijdert de dichtstbijzijnde Armorstand, de c=1 staat voor count, dus delete alleen de eerste Armorstand die je vind en niet alle.

Ik hoop dat het hiermee gelukt is om je Armor stand te verwijderen. Het laatste commando zou op alle minecraft server softwares moeten werken.

Adv: Wil je een minecraft server kopen? Kijk op Feroxhosting.nl!